بررسی جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی از منظر نایینی وصدر
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1389